Kopi av L. Ron Hubbard-bilder: Lysbildeshow av biografiske tidslinje, Grunnleggeren av Scientologi og forfatteren av Dianetikk
L. RON HUBBARD BOOKS

L. Ron Hubbard
En introduksjon
(fortsatt)

 

Hans tidligere bedrifter er like imponerende. Som oppvisningspilot på trettitallet ble han kjent som «Flash», og slo lokale rekorder for uavbrutt glideflukt. Som ekspedisjonsleder har han æren av å ha ledet den første fullstendige mineralogiske undersøkelsen av Puerto Rico under beskyttelse av De forente stater, og hans kommentarer om navigasjon påvirker fremdeles de maritime håndbøkene i British Columbia. Hans eksperimenter med tidlig radiopeiling ble videre grunnlaget for «Long Range Navigational system»(navigasjonssystem med lang rekkevidde) (Loran). Som fotograf gjennom hele sitt liv har bildene hans blitt stilt ut i gallerier på to kontinenter. Den definitive samlingen av fotografiene hans trekker stadig titusenvis av besøkende hvert år i omreisende og permanente utstillinger.

«Jeg har sett livet ovenfra og ned og nedenfra og opp. Jeg vet hvordan det ser ut begge veier. Og jeg vet at det finnes visdom, og at det finnes håp.»
– L. Ron Hubbard

Blant andre forskningsområder utviklet og systematiserte L. Ron Hubbard en administrativ teknologi som brukes av mer enn 200 000 organisasjoner over hele verden. Dette omfatter multinasjonale selskaper, veldedige organisasjoner, politiske partier, skoler, ungdomsklubber og alle slags mindre virksomheter. På samme måte brukes L. Ron Hubbards internasjonalt anerkjente utdannelsesmetoder av mer enn hundre tusen pedagoger, mens hans like anerkjente program til rehabilitering av stoffmisbrukere har vist seg å være fem ganger mer effektivt enn andre programmer som retter seg mot det samme.

På tross av disse imponerende faktaene er en beskrivelse av L. Ron Hubbard ikke fullstendig uten en viss forståelse av det som ble hans livsverk: Dianetikk og Scientologi. Scientologikirken, som verdens mest effektive kraft for positiv forandring, representerer åndelig frihet for millioner av mennesker verden over. De kommer fra alle områder i livet, alle kulturer og alle samfunnslag. Når man snakker om L. Ron Hubbards oppdagelser i forbindelse med menneskesinnet og -ånden, snakker man til sjuende og sist om det filosofiske grunnlaget for alt han oppnådde: bedre utdannelse, byer uten kriminalitet, skoleområder uten stoff, stabile og etiske organisasjoner og en gjenoppliving av kulturen gjennom kunsten – alt dette og enda mer ble mulig på grunn av gjennombruddene som finnes i Dianetikk og Scientologi.

Det biografiske portrettet som følger er skrevet for å gi en viss idé om L. Ron Hubbard og det han oppnådde på de mange områdene han arbeidet med. Fordi han selv alltid målte hvor vellykket en idé var ut fra dens anvendelighet, blir dette poenget hele tiden understreket. Men på grunn av rekkevidden av det han oppnådde – som forfatter, pedagog, menneskevenn, administrator og kunstner – kan imidlertid ingen slik presentasjon bli helt fullstendig. Når alt kommer til alt, hvordan kan man på bare noen få sider formidle innvirkningen fra noen som har berørt så mange på en så gjennomgripende måte? Ikke desto mindre er dette kortfattede portrettet av mannen og det han oppnådde, skrevet i den ånd som han selv uttrykte: «Hvis ting var litt bedre kjent og forstått, ville vi alle leve lykkeligere liv.»